Transferencia

Aínda que as miñas prioridades profesionais son a docencia e a pesquisa, teño colaborado con organismos públicos españois e internacionais. Estos traballos adoitan estar moi relacionados cos meus intereses académicos (deseño e avaliación de políticas, análises estratéxicas, cadros de mando, transformacións organizativas). Algunhas destas institucións son o Banco Interamericano de Desarrollo, o Ministerio de Ciencia e Innovación, o Instituto Galego de Estatística, a Consellería de Economía, a Consellería de Industria ou a Consellería de Traballo.

Simultaneamente, coopero con certa frecuencia en diferentes proxectos con centros tecnolóxicos, empresas e asociacións de sectores tan variados como o da alimentación, automóvil, farmacéutico, pesqueiro, construcción ou servizos avanzados. En ocasións esta cooperación viabilízase través de convenios marco con clústers e asociacións sectoriais como ASIME, AGACA ou CEAGA. Noutros casos teño cooperado con empresas e centros tecnolóxicos individualmente. Algunhas destas organizacións son Alcantara&Partners, Altran Innovación, ANFACO-CECOPESCA, APM Management Tools, Atlantic, CETMAR, Grupo Calvo, Gradiant, Innova Consult, Jealsa Rianxeira, Kaizen Institute, Pescanova, PSA Peugeot Citroen e Syngenta.