Pesquisa

A miña axenda de investigación céntranse na dinámica da innovación tecnolóxica e organizativa, cunha énfase crecente naqueles aspectos máis relacionados coas emisións de CO2 en distintos ámbitos: dende o deseño e concepción de produtos, pasando pola súa industrialización e ata a xestión da cadea de suministro. Esta axenda tenme permitido abordar diferentes retos de estratexia empresarial e de política públicas.

.

Inputs principais

Proxectos. “Cambio climático, circularidade e ventaxe competitiva: como interactúan as opcións estratéxicas e institucións nas respostas empresariais a retos da sostenibilidade”, Ministerio de Educación y Ciencia, 2020-2023. \\  “SHERPA DO MAR: Plataforma eurorrexional de fomento da competitividade no ámbito marino-marítimo a través do impulso de empresas de base tecnolóxica”, Comisión Europea, 2019-2021. \\ “Produtividade do carbono, desmaterialización e volatilidade da demanda: unha análise evolutiva das capacidades e tecnoloxías en sistemas industriais adaptativos”, Ministerio de Economía y Competitividad, 2017-2020. \\  “CÓDIGO MÁIS: Un novo ecosistema rexional de innovación en saúde para fortalecer a I+D, estimular a competitividade das PeMES e mellorar a eficiencia do sector público no sector sanitario”, Comisión Europea, 2017-2019. \\ “Eficiencia e sostenibilidade no proceso de innovación en entornos industriais”, Ministerio de Economía y Competitividad, 2014-2016. “Cambio tecnolóxico e innovación contractual e organizativa: determinantes, estratexia e sostenibilidade”, Ministerio de Ciencia e Innovación, 2008-2012. \\ “Optimización da calidade de vida e da organización do traballo a bordo, Fondo Social Europeo-Equal, 2005-2007.

Outputs seleccionados

No ámbito da axenda de investigación descrita máis arriba, analicei por exemplo as sinerxías entre a investigación básica e a innovación de produto, o perfecionamento dos sistemas de control operario para mellorar a eficiencia dos procesos industriais, a influencia dos comportamentos deshonestos dos xerentes e dos traballadores na organización das operacións, ou o desenvolvemento de fórmulas de xestión das operacións que logran equilibrar os custos de producción coa necesidade de garantir respostas áxiles e medioambientalmente responsabeis.

Os meus principais traballos verbo destas temáticas foron publicados no Cambridge Journal of Economics, Computers and Operations Research, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Harvard Business Review, IEEE Transactions on Engineering Management, Industrial and Corporate Change, Industrial Marketing Management, Journal of Manufacturing Systems, Journal of Operations Management, Long Range Planning, Management and Organization Review, Organization Science, Organization Studies, Research Policy, Supply Chain Management International Journal, Technology Analysis and Strategic Management.