En 20 sg

Nacín en Cubide, unha pequena aldea da parroquia de Taragoña, en Rianxo. Licencieime na Universidade de Santiago de Compostela, para logo cursar o Programa de Doutoramento do IDEGA e os cursos de apoio patrocinados pola DX XII da U.E., con breves estancias en Maastricht e Estrasburgo. Obtiven o Doutoramento Europeo en Organización de Empresas o 10 de maio de 2002. Estudei e realicei estancias de investigación tamén na Escola de Negocios de Aarhus (Dinamarca), na UNISINOS de São Leopoldo (Porto Alegre-Brasil), no ISCTE de Lisboa, no CRIC de Manchester, na Universitat Pompeu Fabra de Barcelona e na Universidad Carlos III de Madrid.

Traballo actualmente a tempo completo para a Universidade de Vigo. En colaboración con outros colegas e doutorandos de REDE, a miña pesquisa céntrase na organización eficiente dos procesos asociados á innovación tecnolóxica e organizativa. Imparto tamén docencia dalgunhas materias relacionadas coa tecnoloxía e a mellora continua de procesos nos graos -depende do ano académico- de Administración de Empresas, Economía e Enxeñería Industrial, ademáis de participar no Programa de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial. Son membro adicionalmente do Consello Económico e Social de Galicia dende 2007.

Finalmente, xunto con Marta, a miña muller, ocúpome tamén dos meus tres proxectos máis queridos e desafiantes: Sabela, Daniel e Mauro.